Toggle Mobile Menu

Master in Finance Student Directory

Master in Finance

Master in Finance Student Directory

Recruiters and others can find a full list of enrolled Master in Finance students below.

Resumes for individual students are posted alongside each student’s name. Recruiters can also browse a booklet of all students looking for full time jobs or all students looking for internships.

Internship-seeker resume booklet

Class of 2021

Pedro Acosta Valenzuela

Kristian Bjarnason

Resume

Luis Antonio Loredo Camou

Marc Geha

Junhan (Gloria) Gu

Trisha Guchait

Siddhant Gupta

Adam Halmi

Tianyi Hao

Yuezheng (Lauren) Jiang

Gaétan Johnson

Clémence Kopff

Keqian (Luke) Li

Jingying (Ariel) Lin

Calista Ng

Cindy Ning-Li

Shreya Pal

Henri Perillat-Piratoine

William Reid

Sidharth Sabharwal

Aarsh Sachdeva

Nicolas Sanchez-Escobar

Chali Shen

Alina Skripets

Kasper Verkammen

Yifan Wang

Yihan Xu

Wenjing (Brenda) Zhang

Hao Zheng

Shan Zhong


Class of 2022

Fatima Sanchez Cajal

Resume

Yubo Cao

Resume

Ilham El Asri

Resume

Wenxin Huang

Resume

Robert Michele

Resume

Tara Rangwani

Resume

Adele Roberto

Resume

Zeqiu (Elisen) Wang

Resume

Zihan (Richard) Xi

Resume

Jingting (Emily) Xu

Resume

Zilin (Kaitlin) Yan

Resume

Xintong (Gracie) Yao

Resume

Felicia Yu

Resume

Zefeng (David) Zhang

Resume

Ziyue Zhang

Resume

Xinyi (Kevin) Zheng

Resume