Pedro Acosta           Valenzuela
Kristian Bjarnason
Luis Antonio Loredo Camou
Marc Geha
Junhan (Gloria) Gu
Trisha Guchait
Siddhant Gupta
Adam Halmi
Tianyi Hao
Yuezheng (Lauren) Jiang
Gaétan Johnson
Clémence Kopff
Keqian Li
Jingying (Ariel) Lin
Cindy Ning-Li
Shreya Pal
Henri Perillat-Piratoine
William Reid
Sidharth Sabharwal
Aarsh Sachdeva
Nicolas Sanchez-Escobar
Chali Shen
Alina Skripets
Kasper Verkammen
Yifan Wang
Yihan Xu
Wenjing (Brenda) Zhang
Hao Zheng
Shan Zhong

Class of 2022

Poorva Arora
Fatima Sanchez Cajal
Yubo Cao
Ilhan El Asri
Wenxin Huang
Robert Michele
Calista Ng
Tara Rangwani
Adele Roberto
Zeqiu (Elisen) Wang
Zihan (Richard) Xi
Jingting (Emily) Xu
Zilin (Kaitlin) Yan
Xintong (Gracie) Yao
Felicia Yu
Zefeng (David) Zhang
Ziyue Zhang
Xinyi (Kevin) Zheng

Graduated – Class of 2020

Robert Axelsen
John Cai
Elisabetta Cavallo
Jeremy Fague
Veronica Fegatilli
Lorenzo Filippi
Ben He
Angela Hu
Judy Jiang
William Li
Camy Liu
Christy Matthews
Aghiles Meddour
Emre Oezkan
Alejandra Vazquez Plata
Utsav Popat
Amy Qin
Jean Rimailho
Jacob Shu
Srishti Singla
Sachin Smart
Chris Sun
Tatiana Taranenko
Xin Wan
Kuishuai Yi
Kayla Zhang